FTSE 100 – تشکیل مثلث در بازی


شاخص FTSE 100 از مارس 2020 به پایین ترین سطح خود رسیده است. از زمان همه‌گیری کووید-19، تقریباً 57 درصد افزایش یافته است. بر اساس تعداد موج الیوت که از سال 2020 شکل گرفته است، قدردانی بیشتری همچنان در جریان است.

27 ژوئیه 2022 – بازه زمانی هفتگی

FTSE 100 - تشکیل مثلث در بازی

منبع: TradingView تهیه شده توسط Zorrays Junaid

طبق نمودار تایم فریم هفتگی، FTSE 100 دنباله ای 5 موجی را به سمت بالا باز می کند. در کنار شمارش من، می‌توانید ببینید که موج (3) از میانگین متحرک 200 روزه عبور کرده و با باز شدن موج (4) بالای آن باقی مانده است.

موج (2) به صورت یک زیگ زاگ آشکار شد و بر اساس دستورالعمل‌های تناوب می‌توان دید که موج (4) یک تشکیل مثلث منقبض ایجاد کرده است. مثلث انقباضی مبتنی بر نظریه موج الیوت یک تصحیح جانبی است که نشان می دهد بازار صاف است، اما در حال ایجاد طغیان بعدی در روند کلی است. مثلث ها به شدت قبل از فشار نهایی به روند کلی نشان داده می شوند، بنابراین، زمانی که موج (5) به پایان رسید، چرخش مورد انتظار است – من این پیشرفت را در آینده به روز خواهم کرد.

27 ژوئیه 2022 – بازه زمانی 4H

FTSE 100 - تشکیل مثلث در بازی

با نگاهی دقیق تر به این مثلث – قوانین را به درستی رعایت کرده است. این در یک توالی انقباض 5 موجی با برچسب ABCDE آشکار شد. مهمتر از آن، موج C از حداكثر موج A تجاوز نكرد، موج D از حداكثر موج B تجاوز نكرد. در نهایت موج E از سطح بی اعتباری كه حداكثر موج C است فراتر نرفت.

حرکت بعدی که روی کارت ها انتظار می رود یک دنباله 5 موجی با برچسب 12345 موج مطلوب (5) به سمت بالا خواهد بود. تکمیل این حرکت ممکن است بین چند هفته تا یک ماه طول بکشد. اولین پیت استاپی که باید دید شکست موج D و سپس شکست اوج ها در 7676 است.

سطح ابطال

اگر قیمت تصمیم بگیرد که از حداکثر موج C در 7016 عبور کند. شانس خوبی وجود دارد که FTSE 100 به موج (4) بازگشته است یا کل این حرکت یک توالی 3 موجی به سمت بالا بوده است، بنابراین یک حرکت اصلاحی است. اگر اینطور باشد، FTSE 100 می تواند انتظار داشته باشد که تا پایین ترین حد مارس 2020 اصلاح شود.

منبع