Fedspeak Watch 14 اکتبر – نظرات استر جورج، رئیس فدرال رزرو کانزاس سیتیرئیس و مدیر عامل بانک فدرال رزرو کانزاس سیتی استر جورج در یک رویداد مجازی که توسط S&P Global سازماندهی شده است در مورد چشم انداز اقتصادی بحث می کند.منبع