پوند انگلیس (GBP) آخرین اخبار: نخست وزیر انگلیس لیز تراس استعفا دادلیز تراس نخست وزیر بریتانیا پس از چند روز گمانه زنی مبنی بر غیرقابل دفاع بودن نقش وی از سمت خود استعفا داد.منبع