پس از اینکه RBNZ نرخ نقدی خود را به تنهایی رها کرد، دلار نیوزلند کاهش یافت. برای NZD/USD کجا؟


پس از اینکه RBNZ نرخ نقدی خود را به تنهایی رها کرد، دلار نیوزلند کاهش یافت. برای NZD/USD کجا؟

دلار نیوزیلند پس از اینکه RBNZ دکمه مکث را در چرخه پیاده‌روی پراکنده خود زد، شکست خورد. آیا NZD/USD بالاترین محدوده را خواهد شکست؟

داستانی برای دنبال کردن

منبع