قیمت نفت خام آسیب پذیر است زیرا بانک های مرکزی در معرض خطر ایجاد رکود هستند: بهترین فرصت های تجاری


قیمت نفت خام WTI از زمانی که در اوج همه‌گیری جهانی 2020 پایین آمد، به شدت در حال افزایش است. در پایان سه ماهه دوم، حرکت کالا به طور قابل توجهی کاهش یافت. پس از جهش کوتاه زمانی که روسیه در اوایل سال جاری به اوکراین حمله کرد، نفت از اوایل ماه مارس در حدود سطح خود بود.

ژوئن در مسیر بدترین عملکرد ماهانه WTI از نوامبر بود.

آیا قیمت نفت نقطه عطفی پیدا کرده است؟ در سطح مقدماتی اینطور به نظر می رسد. دلیلی برای تضعیف کالا وجود دارد: اشتباهاتی که بانک های مرکزی در مبارزه با تورم مرتکب شده اند.

مهم‌تر از همه، فدرال رزرو بازارها را با افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره پس از گزارش تورم قوی غیرمنتظره در ماه می، شگفت‌زده کرد. فدرال رزرو باید اعتماد به توانایی خود در رام کردن جانور را باز می گرداند. اما، این یک مورد مجزا نیست. آنچه معامله گران نفت در سه ماهه سوم با آن روبرو هستند، تلاش بانک های مرکزی تهاجمی تر برای مهار تورم است.

این هزینه دارد: رشد جهانی.

نمودار زیر قیمت WTI را با انتظارات رشد G20 2022 (سالانه) نشان می دهد. در ابتدای سال جاری، اقتصادهای گروه بیست به طور متوسط ​​حدود 4.3 درصد در سال رشد داشتند. این امر به ویژه پس از حمله روسیه به اوکراین کاهش یافته است. در حال حاضر، رشد کشورهای G20 حدود 3 درصد است.

آیا در نهایت شاهد تسلیم شدن نفت خام در برابر انتظارات کاهش تولید هستیم؟ این طور به نظر می رسد. واکنش آهسته اولیه بانک‌های مرکزی برای مهار تورم بالا به معنای فشار ناگهانی و سریع‌تر برای مهار قیمت‌های ناپایدار است. این امر با عواقب فراتر رفتن و ایجاد رکود همراه است. این نوید خوبی برای نفت خام نیست و شرایط سختی را در سه ماهه سوم ایجاد می کند.

آیا قیمت نفت خیلی بالا رفته است؟

قیمت نفت خام آسیب پذیر است زیرا بانک های مرکزی در معرض خطر ایجاد رکود هستند: بهترین فرصت های تجاری

منبع داده: بلومبرگ، نمودار تهیه شده توسط دانیل دوبروفسکی

منبع