سهام و اوراق قرضه بالا، دلار کاهش (در حال حاضر): فرصت های معاملاتی برتر


به نظر می رسد که در اواخر سه ماهه گذشته ما به یک نقطه عطف عمده در روند افزایش دلار و نرخ و سهام پایین تر و هر چیزی که به عنوان ریسک تلقی می شود برخورد کردیم. در حالی که به نظر می رسد دورنمای بلندمدت به حمایت از موضوع نیمه اول ادامه دهد، اصلاحاتی رخ خواهد داد. حتی ممکن است اصلاح روندهای اخیر باعث شود بازار فکر کند که بدترین وضعیت پشت سر ماست.

در هر صورت، من آن را یک قدم بر می دارم. در حال حاضر، افزایش رشد سهام و اوراق قرضه در حالی که دلار سقوط می کند، پیش بینی می شود. S&P 500 می تواند تا حدود 4200 افزایش یابد، در حالی که فوق العاده 30 ساله تا 160 یا بالاتر افزایش می یابد. DXY می تواند در محدوده چند ساله به سمت سطح 100 کاهش یابد.

S&P 500 لزوماً از سطح بسیار قابل توجهی جهش نمی کند، اما عملکرد قیمت و احساسات نشان می دهد که ما در حال حاضر بدترین ها را دیده ایم.

نمودار هفتگی S&P 500

سهام و اوراق قرضه بالا، دلار کاهش (در حال حاضر): فرصت های معاملاتی برتر

منبع: TradingView

30 سال پایین ترین سطح 2018 را کاهش داد و به سمت بالا برگشت، که نشان می دهد ما شاهد کاهش قیمت بودیم.

نمودار هفتگی اولترا باند 30 ساله

سهام و اوراق قرضه بالا، دلار کاهش (در حال حاضر): فرصت های معاملاتی برتر

منبع: TradingView

عدم موفقیت در خارج از محدوده چند ماهه، راه اندازی DXY برای فروش است.

نمودار ماهانه DXY

سهام و اوراق قرضه بالا، دلار کاهش (در حال حاضر): فرصت های معاملاتی برتر

منبع: TradingView

منبع