حرکت نزولی در میان افزایش خطرات رکود باقی می ماند


پیش‌بینی سه‌ماهه دوم ما برای سهام حول یک تغییر ذهنیت از «سوگیری نزولی خرید» به «فروش ریزش» با فدرال رزرو و بانک‌های مرکزی به طور یکسان در یک فشار بیش از حد برای مبارزه با فشارهای تورمی متمرکز بود. در نتیجه، با توجه به اینکه تورم هنوز به اوج خود نرسیده است و فدرال رزرو نرخ بهره را با افزایش 75 واحدی در ثانیه افزایش داده است، اکثر بازارهای سهام در محدوده بازار نزولی قرار گرفته اند و یکی از بدترین بازده های نیمه سال اول تاریخ را به ثبت رسانده اند. با استفاده از S&P 500 به عنوان معیار، در زمان نگارش این شاخص بیش از 22 درصد در نیمه اول افت کرده است. تنها در سال‌های 1962 و 1932 بازده بدتری در نیمه اول به ترتیب به میزان 25.7- و 54.1- درصد ایجاد کردند (شکل 1).

شکل 1. بازده H1 S&P 500 (1928-2022)

پیش بینی سهام در سه ماهه سوم 2022: حرکت نزولی در میان افزایش ریسک های رکود باقی می ماند

منبع: DailyFX، Refinitiv

آیا H2 می تواند به اندازه H1 بد باشد؟

با رفتن به سه ماهه سوم، سوگیری یکسان باقی می‌ماند، تا زمانی که فدرال رزرو از لحن بسیار تندخوی خود فاصله نگیرد، افزایش‌ها کمرنگ خواهد شد. با این حال، با تورم 8.6 درصد و انتظارات تورمی بسیار بالا، سیاستی که توسط فدرال رزرو وضع شده است هنوز فاصله زیادی دارد. بنابراین، حرکت با خرس ها باقی خواهد ماند. به خاطر داشته باشید، همانطور که اغلب در بازارهای نزولی اتفاق می افتد، افزایش شدید بازار رایج است و هر چه بازار نزولی عمیق تر شود، بزرگتر می شود.

با نگاهی به 10 بازده H1 با بدترین عملکرد در S&P 500 (خارج از سال 2022)، H2 به طور متوسط ​​تمایل به عملکرد بهتری داشته است همانطور که جدول زیر برجسته است. علاوه بر این، بازدهی سه ماهه سوم در طول این سال ها بسیار خوب بوده است و به طور متوسط ​​7.5٪ است. با استفاده از سطوح فعلی (3800)، افزایش 7.5 درصدی حرکت به سمت 4080-4100 را نشان می دهد. اگر چه، اگر شاهد افزایش قیمت ریسک های رکود در بازار باشیم، S&P 500 با خطر حرکت به سمت 3400-3500 مواجه می شود.

10 بدترین عملکرد H1 در S&P 500

پیش بینی سهام در سه ماهه سوم 2022: حرکت نزولی در میان افزایش ریسک های رکود باقی می ماند

منبع: DailyFX، Refinitiv

منبع