ثابت ماندن دلار استرالیا بر PMI چین و داده های داخلی ترکیبی. AUD/USD پایین تر؟پس از ناامید شدن شاخص PMI چین در 48، دلار استرالیا کاهش یافت، در حالی که آمارهای محلی نشان می‌دهد که اقتصاد در تقاطع قرار دارد. کجا برای AUD/USD؟منبع