بازگشت نرخ AUD/USD مستعد مسیر از پیش تعیین شده برای خط مشی RBA است


نقاط صحبت دلار استرالیا

AUD/USD در ماه ژوئیه به پایین ترین حد سالانه (0.6681) رسید که تعداد فزاینده ای بود. مقامات فدرال رزرو تمایل بیشتری برای اجرای یک سیاست محدودکننده نشان می‌دهد و صورتجلسه بانک مرکزی استرالیا (RBA) ممکن است تأثیر چندانی بر نرخ ارز نداشته باشد، زیرا به نظر می‌رسد بانک مرکزی در مسیری از پیش تعیین شده در عادی‌سازی سیاست‌های پولی قرار دارد.

پیش بینی اساسی برای دلار استرالیا: خنثی

به نظر می رسد AUD/USD در آستانه ژوئن 2020 (0.6648) معکوس می شود، زیرا ضعف اخیر در نرخ ارز نتوانسته است نرخ ارز را تحت فشار قرار دهد. شاخص قدرت نسبی (RSI) به قلمروی بیش از حد فروش رفته، اما بازگشت اخیر دلار استرالیا ممکن است اصلاحی در روند گسترده تر باشد زیرا فدرال رزرو پیش از همتای استرالیایی خود، سیاست های پولی خود را عادی می کند.

بازگشت نرخ AUD/USD مستعد مسیر از پیش تعیین شده برای خط مشی RBA است

به نظر می رسد که RBA به رویکرد فعلی خود در برداشتن حمایت پولی به عنوان «iپیش بینی می شود تورم در اواخر سال جاری به اوج خود برسدو صورتجلسه نشست ژوئیه ممکن است به گمانه زنی ها برای افزایش 50 واحدی دیگر نرخ بهره در ماه آگوست دامن بزند.هیئت مدیره انتظار دارد طی ماه های آینده گام های بیشتری در روند عادی سازی شرایط پولی استرالیا بردارد.

به نوبه خود، بیشتر از همان از فرماندار فیلیپ لو و شرکت ممکن است کمی برای تقویت AUD/USD انجام دهد، زیرا به نظر می رسد کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در مسیر افزایش 75 واحدی نرخ بهره در اواخر این ماه است، اما تغییر در دستورالعمل رو به جلو RBA برای سیاست های پولی ممکن است باعث ایجاد یک افزایش نرخ بهره در اواخر این ماه شود. واکنش صعودی دلار استرالیا در صورتی که بانک مرکزی تلاش خود را برای مبارزه با تورم افزایش دهد.

بازگشت نرخ AUD/USD مستعد مسیر از پیش تعیین شده برای خط مشی RBA است

منبع: ASX

با توجه به شاخص نرخ ASX RBA، 30قرارداد آتی نرخ نقدی بین بانکی روز آگوست 2022 منعکس کننده یک “79% انتظار افزایش نرخ بهره به 2.00% در جلسه بعدی هیئت مدیره RBAو اگر هیئت مدیره به دنبال افزایش نرخ رسمی نقدی (OCR) با سرعت بیشتری باشد، یک شانس بااهمیت در راهنمایی بانک مرکزی ممکن است منجر به بهبودی بیشتر در AUD/USD شود.

با توجه به آنچه گفته شد، بیشتر موارد مشابه از سوی فرماندار لو و شرکت ممکن است روی AUD/USD کشیده شود، زیرا FOMC قصد دارد سیاستی محدودکننده را اجرا کند، و صورتجلسه RBA ممکن است کمک چندانی به افزایش نرخ ارز نکند، مگر اینکه بانک مرکزی قیمت آتی را تعدیل کند. راهنمای سیاست پولی

— نوشته دیوید سانگ، ارز استراتژیست

من را در توییتر در @DavidJSong دنبال کنید

منبع