بازارهای هفته پیش رو: داوجونز، دلار آمریکا، EUR/USD، USD/CAD، AUD/USD، طلا، ECB، BOC، RBAبازارهای جهانی سهام هفته گذشته سقوط کردند و دارایی های ریسکی و قیمت طلا را کاهش دادند. ریسک رویدادهای بانک مرکزی در هفته پر می شود و به معامله گران نوسان می دهد.منبع