اخبار داغ: CPI داغ انگلستان پوند را افزایش می دهد، GBP/USD بالاتر از 1.24
منبع