آخرین خبر: خانم CPI کاهش تورم بریتانیا، پوند را تایید کرد
منبع