خانه / دانلود / کتب و جزوات آموزشی

کتب و جزوات آموزشی

دانلود کتاب نظریه پورتفولیو و تجزیه و تحلیل مالی

کتاب نظریه پورتفولیو و تجزیه و تحلیل مالی هر یک از بخش های عمده تکنیک ها و شیوه های نظریه پورتفولیو مدرن را به یکدیگر مرتبط می کند و تصویری روشن  از این نظریه و کاربرد آن در تجزیه و تحلیل مالی ارائه می دهد. این کتاب شامل موضوعات بازدهی ...

ادامه نوشته »