خانه / شهریه های دوره آموزشی

شهریه های دوره آموزشی

ردیف شرح دوره نوع دوره مدت زمان دوره شهریه دوره
۱ آشنایی با مفاهیم بورس و بازارهای مالی حضوری دو ساعت ۱۰۰،۰۰۰ ریال
۲ آشنایی با مفاهیم بورس و بازارهای مالی آنلاین دو ساعت رایگان
۳ دوره تحلیل تکنیکال حضوری ۳۰ ساعت ۱۰،۵۰۰،۰۰۰ ریال
۴ دوره تحلیل تکنیکال آنلاین ۳۰ ساعت ۷،۵۰۰،۰۰۰ ریال
۵ دوره مقدماتی تحلیل بنیادی (فاندامنتال) حضوری ۲۰ ساعت ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال
۶ دوره مقدماتی تحلیل بنیادی (فاندامنتال) آنلاین ۲۰ ساعت ۳،۶۰۰،۰۰۰ ریال
۷ دوره آَشنایی با استراتژی های مختلف حضوری ۲۰ ساعت ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
۸ دوره آَشنایی با استراتژی های مختلف آنلاین ۲۰ ساعت ۲۵،۳۰۰،۰۰۰ ریال
۹ دوره پیشرفته پترن های هارمونیک حضوری ۲۰ ساعت ۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال
۱۰ دوره پیشرفته پترن های هارمونیک آنلاین ۲۰ ساعت ۴،۵۰۰،۰۰۰ ریال
۱۱ دوره پیشرفته الیوت به سبک آقای رابرت ماینر حضوری ۲۴ ساعت ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
۱۲ دوره پیشرفته الیوت به سبک آقای رابرت ماینر آنلاین ۲۴ ساعت ۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال

انواع دوره ها    شرایط حضور در دوره     شهریه دوره ها     ثبت نام آنلاین