خانه / آگاهی و سلب مسئولیت

آگاهی و سلب مسئولیت

وب سایت “Forex Daily” بنا به رسالت آگاهی بخشی و شفافیت معاملات براساس تحلیل های علمی فعالیت می کند. با این حال توجه کلیه کاربران خود را به نکات زیر جلب می کند . :

  1. هزینه های Forex Daily عمدتا از محل فروش اشتراک سایت و ارائه خدمات تحلیلی عمومی به کاربران تامین می شود و از این جهت تیم تحلیلی فارکس دیلی هیچگونه وابستگی به شرکتهای بورسی و غیر بورسی ندارد.
  2. Forex Daily متعهد است که اصول حرفه ای را در کلیه مطالب و تحلیل های خود رعایت نماید با این حال این اصل مهم، تضمین کننده عدم وجود خطا در مطالب و تحلیلهای سایت نمی باشد.
  3. Forex Daily بنا به ضرورت ها و استانداردهای حرفه ای معرفی شده در بازارهای مالی ، از توصیه خرید و فروش سهام خاص به هر نحو معذور است. بر این اساس کلیه تحلیل ها و مطالب سایت که متضمن قیمت گذاری و یا ذکر ارزش هر سهمی باشد، صرفا به منزله نظر کارشناسی و غیرتعهد آور فارکس دیلی محسوب می شود.
  4. Forex Daily ضمن پایبندی و تعهد اخلاقی به کسب حداکثر سود و حداقل زیان برای کلیه کاربران و مشترکین خود، در برابر هرگونه تصمیم گیری سرمایه گذاران براساس مطالب و تحلیل های سایت کاملا سلب مسئولیت می نماید .

مدیریت وب سایت Forex Daily